Article posted on : link to source
Du är här:Hem → Press → Nyheter → 2016 → Ny dom: Vindrutekameror omfattas inte av kameraövervakningslagen

28 oktober 2016

En ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att en kamera monterad innanför vindrutan på en bil, en så kallad dashcam, inte räknas som en övervakningskamera. Därför behövs inget tillstånd från länsstyrelsen för att använda en sådan kamera.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu avgjort att en kamera som placeras innanför vindrutan på en bil eller på cykelstyret till en cykel inte är att betrakta som en övervakningskamera som ska omfattas av reglerna av kameraövervakningslagen. Det betyder att den som vill använda en vindrutekamera inte behöver ansöka om tillstånd för kameraövervakning hos länsstyrelsen.

– Den här domen gör det tydligt vad som gäller för dashcams och det välkomnar vi, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Enligt kameraövervakningslagen måste en kamera vara uppsatt och inte manövreras på den plats där den är uppsatt för att räknas som övervakningskamera. Högsta förvaltningsdomstolen anser att en vindrutekamera eller kamera på cykelstyre räknas som uppsatt. Men, eftersom kameran sätts på och stängs av manuellt av föraren och föraren under hela filmandet fortlöpande styr vad som ska filmas genom att styra fordonet, så är kameran inte att betrakta som en övervakningskamera.

– Men, för den som använder en vindrutekamera eller en kamera monterad på sin cykel är det viktigt att känna till att det material som man spelar in inte kan spridas hur som helst. Skulle man publicera sådana filmer på internet så måste man följa reglerna i personuppgiftslagen, förklarar Datainspektionens jurist Malin Ricknäs.

Läs Högsta förvaltningsdomstolen dom i mål nummer 4110-15

För mer information kontakta
Generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö, tfn 08-657 61 57
Jurist Malin Ricknäs, tfn 08-657 61 64
Informatör Fredrik Karlsson, tfn 08-657 61 21

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.