Datainspektionen ska informera företag om dataskyddsförordningen

Article posted on : link to source
Du är här:Hem → Press → Nyheter → 2016 → Datainspektionen ska informera företag om dataskyddsförordningen

30 november 2016

Regeringen har gett Datainspektionen i uppdrag att underlätta företags anpassning till den kommande EU-förordningen om dataskydd.

I maj 2018 träder en ny EU-förordning om dataskydd i kraft i Europa. Förordningen blir direkt gällande lag i samtliga EU-länder och ersätter i Sverige den nuvarande personuppgiftslagen.

– Dataskyddsförordningen gör att hela Europa får enhetliga regler för hur personuppgifter får hanteras, vilket underlättar för företag som agerar i flera EU-länder. Men, förordningen stärker också medborgarnas rättigheter, vilket ställer nya krav på företagen, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Regeringen har nu gett Datainspektionen i uppdrag att ta fram informations- och utbildningsmaterial och vidta andra åtgärder för att underlätta näringslivets anpassning till dataskyddsförordningen. Datainspektionen får 1,5 miljoner kronor för att lösa uppdraget som ska slutredovisas den 30 mars 2018.

– Vi har redan inlett arbetet med att ta fram information riktad till näringslivet, som exempelvis checklistor för de som är personuppgiftsansvariga, och de som är personuppgiftsbiträden och alltså hanterar personuppgifter på uppdrag av andra organisationer, säger Martin Brinnen som är kontaktperson för regeringsuppdraget på Datainspektionen.

Läs vägledningen Förberedelser för personuppgiftsansvariga

Läs vägledningen Förberedelser för personuppgiftsbiträden

Besök Datainspektionens huvudsida om dataskyddsförordningen

Läs regeringens pressmeddelande om uppdraget

För mer information kontakta
Generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö, tfn 08-657 61 57
Jurist Martin Brinnen, tfn 08-657 61 08
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.