Äldreboende får övervaka korridorer

Article posted on : link to source
Du är här:Hem → Press → Nyheter → 2016 → Äldreboende får övervaka korridorer

12 december 2016

Datainspektionen har granskat kameraövervakningen på ett äldreboende och har funnit att övervakningen är tillåten, bland annat för att övervakningen är begränsad till korridorer, under vissa tider och inget material spelas in.

Datainspektionen är nu klar med en granskning av kameraövervakningen på ett äldreboende. Det är första gången som myndigheten granskar kameraövervakning som sker inne på ett äldreboende sedan den nya kameraövervakningslagen trädde i kraft 2013.

– Vi har inga invändningar mot den kameraövervakning som granskats, sammanfattar Malin Ricknäs, som är jurist på Datainspektionen.

I myndighetens beslut framgår att det finns flera orsaker som gör kameraövervakningen tillåten. Syftet med övervakningen är att skydda de boende, där en majoritet är äldre personer med demenssjukdomar, från olyckor som kan få allvarliga konsekvenser. Övervakningen är begränsad till korridorerna på boendet och sker inte inne i de boendes egna rum. Inget material från kameraövervakningen spelas in och övervakningen sker enbart under de tider då behovet är som störst och integritetsintresset som minst. Dessutom har man undersökt alternativa åtgärder till övervakningen som dock har bedömts vara otillräckliga.

– Sammantaget gör det att behovet och fördelarna av övervakningen väger tyngre än de boendes och övriga berördas intresse av att inte bli övervakade. Den här granskningen är vägledande även för andra boenden som har motsvarande behov av övervakning för att förhindra olyckor och som vidtagit motsvarande åtgärder.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Jurist Malin Ricknäs, tfn 08-657 61 64
Pressekreterare Per Lövgren, 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.