Skarp kritik mot polisens så kallade kvinnoregister

Du är här:HemPressNyheter2015 → Skarp kritik mot polisens så kallade kvinnoregister

25 juni 2015

På en rad punkter riktar Datainspektionen nu skarp kritik mot Södertörnspolisens register över kvinnor som utsatts för våld i nära relation och beordrar polisen att omgående sluta använda registret.

Datainspektionen är nu klar med sin granskning av det som i massmedia har kallats för “polisens hemliga kvinnoregister”. I sitt beslut riktar myndigheten mycket skarp kritik mot registret.

– Registret är olagligt och bryter mot regler i såväl gamla och nya polisdatalagen som personuppgiftslagen. Därför förelägger vi polisen att omgående sluta använda registret, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Polisen har uppgett att registret framför allt har förts inom ramen för något som kallas särskilda undersökningar i kriminalunderrättelseverksamhet. Sådana register fick polisen tidigare upprätta i sin kriminalunderrättelseverksamhet.

– Men det man gjort i det här fallet kan inte betraktas som kriminalunderrättelseverksamhet, vilket innebär att polisen inte har någon laglig grund för registret. Särskilt allvarligt är att polisen själva för flera år sedan fattade beslut om att upphöra med det här registret. Trots det har verksamheten fortsatt som om inget har hänt. Det tyder på bristande intern kontroll och uppföljning inom polisen, säger Kristina Svahn Starrsjö.

I sin kriminalunderrättelseverksamhet kan polisen registrera uppgifter om det finns en koppling mellan de uppgifter som registreras och brott med en viss allvarlighet, men någon sådan koppling har generellt sett saknats, konstaterar Datainspektionen i sin utredning.

I registret har polisen registrerat känsliga personuppgifter. Det är uppgifter som exempelvis rör personers hälsa och som enligt lagen är extra skyddsvärda. Bland de uppgifter som upptäcktes vid Datainspektionens granskning finns “Lätt förståndshandikappad kille”, “Psykopatvarning”, “Borderline samt bipolär”, “Mytoman”, “Styvsonen homosexuell”.

– I många fall framgår inte om uppgifterna är hörsägen eller utlåtanden av läkare eller andra experter. Att utan medicinsk eller annan relevant kunskap slå fast olika diagnoser är i sig kränkande. Dessutom får känsliga personuppgifter bara registreras om det är absolut nödvändigt.

Vid Datainspektionens slagningar upptäcktes tio år gamla registreringar. Inga uppgifter har gallrats ur registret trots att polisen i alla sina register löpande ska pröva vilka uppgifter som ska finnas kvar.

– I det här fallet innebär det att personer som inte själva på något sätt är misstänkta för brott har varit registrerade i polisens kriminalunderrättelseverksamhet under mycket lång tid.

Därför beordrar Datainspektionen polisen att omgående sluta använda registret. Dock ska registret inte raderas eftersom det kan behövas för framtida utredning och prövning av ansvar och rättsliga anspråk.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö, tfn 08-657 61 57
Jurist Jonas Agnvall, tfn 08-657 61 07
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Om du tror att du finns med i registret
Datainspektionen har nu avslutat sin granskning av det som i massmedia kallas för polisens kvinnoregister. Datainspektionen har ingen kopia av registret och kan inte se om en viss person finns med i registret.
Om du vill veta om uppgifter om dig finns med i registret kan du vända dig till Polismyndigheten. Polismyndigheten prövar om eventuella uppgifter kan lämnas ut.
En annan myndighet, Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (www.sakint.se), har bland annat till uppgift att på begäran av enskild kontrollera om han eller hon har varit föremål för polisens personuppgiftsbehandling och om det har skett i enlighet med lag eller annan författning. På Säkerhets- och Integritetsskyddsnämndens webbplats finns mer information om hur en sådan kontroll går till.

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of