Ball ùr air MG ALBA

Tha Ofcom an-diugh air foillseachadh gu bheil Iain Stephen Moireasdan air a bhith air a shuidheachadh air bòrd MG ALBA, am buidheann a tha an urra ri bhith a ’ maoineachadh phrògraman tbh Gàidhlig ann an Alba.