Kammarrätten ger Datainspektionen rätt i kameraövervakningsärende

Du är här:HemPressNyheter2015 → Kammarrätten ger Datainspektionen rätt i kameraövervakningsärende

9 juni 2015

Kammarrätten i Göteborg ger Datainspektionen rätt i ett ärende där ett bolag ville övervaka skogsmaskiner och personalbodar för att förebygga stölder. Rätten slår fast att innan bolaget får tillstånd måste det beslutas om tydliga villkor för vilka platser som får övervakas.

Ett bolag i Västra Götaland fick tillstånd av länsstyrelsen att kameraövervaka stöldbegärlig och brottsutsatt egendom. Beslutet överklagades av Datainspektionen och ärendet gick vidare till Kammarrätten i Göteborg som nu går på myndighetens linje.

Datainspektionen har inte ifrågasatt bolagets behov av kameraövervakning men anser att vilken typ av platser som får övervakas inte är tillräckligt preciserat. För att säkerställa att kameraövervakningen endast sker på sådana platser där övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset måste tillståndet åtföljas av mycket tydliga villkor för var bolaget får sätta upp kameror. Villkoren kan till exempel handla om att kameran endast får täcka in ett område ett visst antal meter från närmaste stig, grillplats eller väg.

Tillståndsärendet går nu tillbaka till länsstyrelsen för utredning om vilka ytterligare villkor som behövs för att skydda enskildas personliga integritet.

Läs domen från Kammarrätten i Göteborg

För mer information kontakta
Dataråd Agneta Runmarker, tfn 08-657 61 55
Informatör Fredrik Karlsson, tfn 08-657 61 21

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of