Få integritetsstärkande åtgärder i utredning om svensk datalagring

Du är här:HemPressNyheter2015 → Få integritetsstärkande åtgärder i utredning om svensk datalagring

3 september 2015

Datainspektionen yttrar sig nu över betänkandet “Datalagring och integritet” och anser att de integritetsskyddande åtgärder som föreslås är för begränsade.

En utredning har på uppdrag av Justitiedepartementet tagit fram förslag på hur skyddet för den personliga integriteten kan stärkas i samband med svensk trafikdatalagring. Datainspektionen yttrar sig nu över betänkandet “Datalagring och integritet” och anser att de åtgärder som föreslås är för begränsade.

– Lagring av trafikdata gör det möjligt att detaljerat kartlägga enskilda personer, vilket medför stora integritetsrisker samtidigt som det kan vara ett viktigt verktyg för brottsbekämpande myndigheter. Därför är det nödvändigt att få till stånd en väl balanserad lagstiftning om datalagring som tydligt reglerar tillgången till uppgifterna och säkerställer en proportionerlig avvägning mellan brottsbekämpning och integritet, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

I sitt yttrande pekar Datainspektionen på ett antal brister i lagstiftningen, som exempelvis att de brottsbekämpande myndigheterna i sin underrättelseverksamhet själva beslutar om att ta del av trafikdata i stället för att det sker en oberoende prövning. Datainspektionen anser också att utredningens analys är otillräcklig vad gäller lagringsskyldighetens omfattning och betydelsen av att människor känner sig övervakade.

– Eftersom rättsläget är oklart välkomnar vi EU-domstolens prövning av om svensk datalagring är förenlig med unions- och europarätten.

Läs Datainspektionens yttrande i pdf-format

För mer information kontakta
Generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö, tfn 08-657 61 57
Jurist Cecilia Agnehall, tfn 08-657 61 34
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of